hangö 25

Välkommen till Hangö Teaterträffs vårmöte
fredagen den 24 februari 2017 klockan 18.00                       på Verandan, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors

Till mötet är alla gamla och nya medlemmar välkomna. Sprid budet!

Föredragningslista:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslut, årsberättelse, revisorernas utlåtande
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifterna fastställs
 8. övriga ärenden

Ps. Vi bjuder på lite smått och gått

Välkomna med

Styrelsen

Anmäl dig senast           22.2.2017

info@hangoteatertraff.org eller +358505849883

Skrivet kl. 10:13 den 07.02.2017 | Uncategorized | Bli den första att kommentera! »

Festivalens nya ordförande Jonas Welander vill höja ribban och initiera internationella samarbeten, men också ta vara på Hangö Teaterträffs unika stämning.

– Hangö Teaterträff är en icke-hierarkisk festival där man inte skiljer åt konstnärerna från festivalpersonalen. Volontärer, konstnärer och publik kan mötas på samma krog efter en föreställning och diskutera. Den här unika stämningen vill vi ta vara på, säger Hangö Teaterträffs nyvalde ordförande Jonas Welander.

Läs hela artikeln genom att klicka på länken.

https://www.hbl.fi/artikel/generationsskifte-i-hango-teatertraffs-styrelse-3/

Skrivet kl. 10:13 den 25.10.2016 | Uncategorized | Bli den första att kommentera! »
23.10.2016

Ny styrelse

Hangö Teaterträff valde ny styrelse på höstmötet 23.10
Till ordförande valdes Jonas Welander, övriga medlemmar Kira-Emmi Pohtokari, Anni Klein, Sinna Virtanen, Annina Blom, Tom Rejström och Rasmus Slätis

Skrivet kl. 18:53 den 23.10.2016 | Uncategorized | Bli den första att kommentera! »

Välkommen till Hangö Teaterträffs Höstmöte

söndagen den 23 oktober 2016 klockan 16.00

 Verandan, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors

Till mötet är alla gamla och nya medlemmar välkomna. Sprid budet!

Föredragningslista:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 6. verksamhetsplan, budget samt och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
 8. övriga ärenden

Vi bjuder på lite smått och gott

Anmäl dig senast           20.10.2016

info(at)hangoteatertraff.org eller +358505849883

 Kom ihåg att betala in din medlemsavgift. 15 € skriv som meddelande ”medlemsavgift”

 Aktia: FI1040558420027756

Skrivet kl. 10:20 den 06.10.2016 | Uncategorized | Bli den första att kommentera! »

Hej.

Vi fortsätter diskutera Hangö Teaterträff framtid den 7.10 kl 13-16

på  Lilla Luckan, Simonsgatan 9,  00100 Helsingfors.

Hur skall Hangö Teaterträff se ut i framtiden? Analyser, visioner, kommentarer, tankar, känslor om konstnärlig kvalitet, målgrupper, organisation, atmosfär, ekonomi, ledning, synlighet, bredd, samhällsengagemang, programgrafik, experiment, urvalsprocesser .
Välkomna
Hangö Teaterträff
Styrelsen

Skrivet kl. 10:23 den 04.10.2016 | Uncategorized | Bli den första att kommentera! »