Posted by Hangö Teaterträff on

Last valse

De som var med på slutfesten i år vet att Antonia och Miki av diverse olika skäl abdikerade från sina 24-25-åriga maktpositioner inom Hangö Teaterträff rf. Nu är diskussionen om Teaterträffens framtid öppnad. Analyser, visioner, kommentarer, tankar, känslor om konstnärlig kvalitet, målgrupper, organisation, atmosfär, ekonomi, ledning, synlighet, bredd, samhällsengagemang, programgrafik, experiment, urvalsprocesser – är välkomna från alla håll.

Senare blir det HTTs höstmöte, där ny ordförande och viceordförande väljs. Skriv in er i föreningen, medl.avg 15€, kontonummer FI1040558420027756, var med och påverka de följande 25 årens Teaterträffar i Hangö!

IMG_2211

Posted by Hangö Teaterträff on

Antonia-prisets vinnare 2016

ANTONIA-PRISETS VINNARE 2016

Vinnaren av årets Antonia-pris är:
Klockriketeatern & Ģertrūdes ielas teātris / 3 Musketeers – East of Vienna

Antonia-priset går till 3 Musketeers – East of Vienna för att den tar oss genom en resa i tid och rum genom Europa i kris. Föreställningen är aktuell, konstnärligt modig och intelligent och den litar på publiken.

Föreställningen är samtidigt rolig, klumpig och politiskt inkorrekt på ett intelligent sätt som bevisar att skrattet är den kortaste vägen till tanke och insikt. Föreställningen har regisserats av Valters Sīlis och är ett finländskt- lettiskt samarbete. Föreställningen tar sats i klassiskt europeiskt allmängods – de tre musketörerna – som ger sig ut i ett nytt Europa som vi har svårt att förhålla oss till.

3 musketeers

Posted by Hangö Teaterträff on

Kandidaterna för Antonia-priset 2016 är nominerade

KANDIDATERNA FÖR ANTONIA-PRISET 2016 ÄR NOMINERADE

De nominerade för Antonia-priset 2016 är:

  • Sirius teatern/Monologer i dialog
    Monologerna är skrivna av Anders Larsson och Susanne Ringell och spelas av Paul Holländer och Paul Olin. Föreställningen har modet att utsätta sig för texterna, litar på dem och låter vemodet, saknaden och sorgen tala i två olika men säreget vackra, utsökta texter.


  • Wusheng Company/Sigurd Ring
    Föreställningen kombinerar klassisk kinesisk teaterestetik och nordisk mytologi till en fungerande dramaturgi och ett fysiskt formspråk som bär föreställningen. Elias Edström står för föreställningens koncept och regi. Sigurd Ring är ett modigt experiment som pekar på att vi måste ta in nya intryck och uttryck i vår inhemska scenkonst.


  • Klockriketeatern & Ģertrūdes ielas teātris / 3 Musketeers East of Vienna
    Föreställningen är samtidigt rolig, klumpig och politiskt inkorrekt på ett intelligent sätt som bevisar att skrattet är den kortaste vägen till tanke och insikt. Föreställningen har regisserats av Valters Sīlis och är ett finländskt- lettiskt samarbete. Föreställningen tar sats i klassiskt europeiskt allmängods – de tre musketörerna – som ger sig ut i ett nytt Europa som vi har svårt att förhålla oss till.

Vinnaren utses på Hangö Teaterträff lördag den 11.6.2016

Vid sidan om de nominerade föreställningarna vill juryn rikta uppmärksamheten på ett projekt som mer än mycket annat kommer att påverka de finlandssvenska scenerna under kommande år

Reko-projektet
Reko-projektet är ett treårigt projekt för ny dramatik på svenska, som stöds av Svenska kulturfonden och som samarbetar med de svenska teatrarna och teatergrupperna i Finland. Hittills har projektet resulterat i mer än 10 nyskrivna och uppförda pjäser – och mer är att vänta under kommande år.  Årets jury som har ett pedagogiskt öga ser Reko-projektet som ett enormt konstnärligt och pedagogiskt samarbetsprojekt som sysselsätter teatrarna och flera yrkesgrupper; författare, dramatiker, dramaturger, regissörer, scenografer, kostymplanerare, ljus- och ljusplanerare, skådespelare, musiker etc… och som ger publiken något nytt!