Last valse

De som var med på slutfesten i år vet att Antonia och Miki av diverse olika skäl abdikerade från sina 24-25-åriga maktpositioner inom Hangö Teaterträff rf. Nu är diskussionen om Teaterträffens framtid öppnad. Analyser, visioner, kommentarer, tankar, känslor om konstnärlig kvalitet, målgrupper, organisation, atmosfär, ekonomi, ledning, synlighet, bredd, samhällsengagemang, programgrafik, experiment, urvalsprocesser – är välkomna från alla håll.

Senare blir det HTTs höstmöte, där ny ordförande och viceordförande väljs. Skriv in er i föreningen, medl.avg 15€, kontonummer FI1040558420027756, var med och påverka de följande 25 årens Teaterträffar i Hangö!

IMG_2211