Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträffs nya ordförande Jonas Welander intervjuas i HBL.

Festivalens nya ordförande Jonas Welander vill höja ribban och initiera internationella samarbeten, men också ta vara på Hangö Teaterträffs unika stämning.

– Hangö Teaterträff är en icke-hierarkisk festival där man inte skiljer åt konstnärerna från festivalpersonalen. Volontärer, konstnärer och publik kan mötas på samma krog efter en föreställning och diskutera. Den här unika stämningen vill vi ta vara på, säger Hangö Teaterträffs nyvalde ordförande Jonas Welander.

Läs hela artikeln genom att klicka på länken.
https://www.hbl.fi/artikel/generationsskifte-i-hango-teatertraffs-styrelse-3/

Posted by Hangö Teaterträff on

Ny styrelse

Hangö Teaterträff valde ny styrelse på höstmötet 23.10.

Till ordförande valdes Jonas Welander, övriga medlemmar Kira-Emmi Pohtokari, Anni Klein, Sinna Virtanen, Annina Blom, Tom Rejström och Rasmus Slätis.

Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträffs höstmöte

Välkommen till Hangö Teaterträffs Höstmöte söndagen den 23 oktober 2016 klockan 16.00.
Verandan, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors
Till mötet är alla gamla och nya medlemmar välkomna. Sprid budet!

Föredragningslista:
1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

6. verksamhetsplan, budget samt och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter

8. övriga ärenden

Vi bjuder på lite smått och gott.
Anmäl dig senast 20.10.2016
info(at)hangoteatertraff.org eller +358505849883
Kom ihåg att betala in din medlemsavgift. 15 € skriv som meddelande ”medlemsavgift”
Aktia: FI1040558420027756

Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträff Framtidsdiskussion

Hej.

Vi fortsätter diskutera Hangö Teaterträff framtid den 7.10 kl 13-16

på  Lilla Luckan, Simonsgatan 9,  00100 Helsingfors.

Hur skall Hangö Teaterträff se ut i framtiden? Analyser, visioner, kommentarer, tankar, känslor om konstnärlig kvalitet, målgrupper, organisation, atmosfär, ekonomi, ledning, synlighet, bredd, samhällsengagemang, programgrafik, experiment, urvalsprocesser .

Välkomna

Hangö Teaterträff
Styrelsen