Posted by Hangö Teaterträff on

Ny styrelse

Hangö Teaterträff valde ny styrelse på höstmötet 23.10.

Till ordförande valdes Jonas Welander, övriga medlemmar Kira-Emmi Pohtokari, Anni Klein, Sinna Virtanen, Annina Blom, Tom Rejström och Rasmus Slätis.

Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträffs höstmöte

Välkommen till Hangö Teaterträffs Höstmöte söndagen den 23 oktober 2016 klockan 16.00.
Verandan, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors
Till mötet är alla gamla och nya medlemmar välkomna. Sprid budet!

Föredragningslista:
1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

6. verksamhetsplan, budget samt och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter

8. övriga ärenden

Vi bjuder på lite smått och gott.
Anmäl dig senast 20.10.2016
info(at)hangoteatertraff.org eller +358505849883
Kom ihåg att betala in din medlemsavgift. 15 € skriv som meddelande ”medlemsavgift”
Aktia: FI1040558420027756

Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträff Framtidsdiskussion

Hej.

Vi fortsätter diskutera Hangö Teaterträff framtid den 7.10 kl 13-16

på  Lilla Luckan, Simonsgatan 9,  00100 Helsingfors.

Hur skall Hangö Teaterträff se ut i framtiden? Analyser, visioner, kommentarer, tankar, känslor om konstnärlig kvalitet, målgrupper, organisation, atmosfär, ekonomi, ledning, synlighet, bredd, samhällsengagemang, programgrafik, experiment, urvalsprocesser .

Välkomna

Hangö Teaterträff
Styrelsen

Posted by Hangö Teaterträff on

Seminarium om Hangö Teaterträffs framtid

Seminarium: Måndag 26.9 kl. 15-18 i Komedi-salen på Sjötullsgatan 33 i Kronohagen

Efter 25 repektive 24 år valde Antonia Ringbom och Erik Pöysti av diverse olika skäl att abdikera från sina positioner inom Hangö Teaterträff rf. Nu öppnas diskussionen om Teaterträffens framtid! Hur skall Hangö Teaterträff se ut i framtiden? Analyser, visioner, kommentarer, tankar, känslor om konstnärlig kvalitet, målgrupper, organisation, atmosfär, ekonomi, ledning, synlighet, bredd, samhällsengagemang, programgrafik, experiment, urvalsprocesser – är välkomna från alla håll.

LUST arrangerar ett seminarium med syfte att inspirera till diskussion om vilken roll en festival har och kan ha på teaterfältet. Seminariet arrangeras i samarbete med Teaterinfo Finland (TINFO) och Hangö teaterträff för att bidra till diskussionen om festivalens framtid. Under seminariet får man komma med förslag om festivalens riktning. Hangö Teaterträff väljer ny styrelse på sitt höstmöte den 23.10.2016, mer information om plats och tid senare.

Seminariet hålls måndagen 26.9 kl. 15-18 i Komedi-salen på Sjötullsgatan 33 i Kronohagen. Förhandsanmälan till lustrf@gmail.com är uppskattat med tanke på kaffeåtgång.

Seminariet inleds med en föreläsning av Martin Fritz med rubriken Regional Specifity in Global Times – A Challenge och följs upp med kommentarer från festivalfältet av Satu Herrala (Baltic Circle), Milja Sarkola (Tampereen teatterikesä) och Jonatan Fogelholm (Stage). Anders Carlsson (Konstuniversitetet) modererar seminariet.

Regional Specificity in Global Times – A Challenge

Cultural producers everywhere are faced with the same challenge: How to balance out regional, local or communal specifities with an increasingly international – even global – cultural landscape? How should producers, festivals, curators and artists address specific local needs and how can they integrate local expression, local knowledge and local participants in programs with international reach and ambition? How do we navigate between these – sometimes false – dichotomies? Martin Fritz will address these issues withexamples from the Festival of Regions, a biennial for site-specifc art and culture in rural Austria, which he directed from 2004 to 2009.

Martin Fritz is a Vienna-based curator, writer and consultant specialised in Site Specific Art, Institutional Critique and Institutional Practice, Project Management and Cultural Policy. Starting with independent projects in theatre, visual arts and film after having studied law in Vienna from 1981 to 1986, Martin Fritz has worked in the field of contemporary art production in Vienna and New York as well as Germany and other countries. Among his many assignments he has worked as Director of Operations for the re-opening of P.S.1 Contemporary Art Centre (today: MoMA PS1) in New York, and he served as General Co-ordinator of Manifesta 4 – European Biennial of Contemporary Art in Frankfurt am Main. He was also the Managing Director of In Between ‒ The Art Project of EXPO 2000 in Hanover. His curatorial work includes art projects for the Hospital in Meran / Merano, Italy, art projects for the university in Klagenfurt, Austria and Beziehungsarbeit – Kunst und Institution, a large scale exhibition on Institutional Critique and more for the Künstlerhaus in Vienna. From 2001 to 2007 he was a member of the Board of the International Foundation Manifesta. From 2004 to 2009 he was the Director of the Festival of Regions, a biennial for site-specific art and culture in rural regions in the Austrian province of Upper Austria. (www.martinfritz.info)

Jonas Welander
www.lust.fi
lustrf@gmail.com
welander@gmail.com
+358 45 164 6004

Robin Sundberg, Hangö Teaterträff

Posted by Hangö Teaterträff on

Last valse

De som var med på slutfesten i år vet att Antonia och Miki av diverse olika skäl abdikerade från sina 24-25-åriga maktpositioner inom Hangö Teaterträff rf. Nu är diskussionen om Teaterträffens framtid öppnad. Analyser, visioner, kommentarer, tankar, känslor om konstnärlig kvalitet, målgrupper, organisation, atmosfär, ekonomi, ledning, synlighet, bredd, samhällsengagemang, programgrafik, experiment, urvalsprocesser – är välkomna från alla håll.

Senare blir det HTTs höstmöte, där ny ordförande och viceordförande väljs. Skriv in er i föreningen, medl.avg 15€, kontonummer FI1040558420027756, var med och påverka de följande 25 årens Teaterträffar i Hangö!

IMG_2211