Posted by Hangö Teaterträff on

En festival över alla förväntningar!

Ett enormt tack till alla som medverkade som publik, artister eller volontärer.

För festivalorganisationen och framförallt den nya styrelsen som nu avklarat sin första festival, har det senaste året varit väldigt lärorikt och givande. Hangö Teaterträff är i konstant utveckling och vi hoppas att formatet alltid har utrymme för förnyelse. Inför nästa års teaterträff kommer festivalorganisationen att fortsätta arbetet med att utveckla festivalen som en samlingsplats där scenkonsten står i centrum. Ifall ni har feedback, tankar, funderingar, förslag eller idéer får ni gärna dela med er av dem till info@hangoteaterträff.org.

Hangö Teaterträff skapar sitt program genom att bjuda in föreställningar och sceniska verk till programmet. Ifall ni har förslag på ett verk eller en projektidé som kunde passa festivalens profil kan ni gärna skicka förslag till info@hangoteaterträff.org. På grund av en stor mängd projektförslag kan vi dessvärre inte garantera att vi svarar på alla förfrågningar.

Vi ses nästa år andra veckoslutet i juni!

Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträffs årsmöte

Välkommen till Hangö Teaterträffs vårmöte
fredagen den 24 februari 2017 klockan 18.00 på Verandan, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors
Till mötet är alla gamla och nya medlemmar välkomna. Sprid budet!

Föredragningslista:
1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslut, årsberättelse, revisorernas utlåtande

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifterna fastställs

8. övriga ärenden

Ps. Vi bjuder på lite smått och gått

Välkomna med! // Styrelsen
Anmäl dig senast  22.2.2017
info@hangoteatertraff.org eller +358505849883

Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträffs nya ordförande Jonas Welander intervjuas i HBL.

Festivalens nya ordförande Jonas Welander vill höja ribban och initiera internationella samarbeten, men också ta vara på Hangö Teaterträffs unika stämning.

– Hangö Teaterträff är en icke-hierarkisk festival där man inte skiljer åt konstnärerna från festivalpersonalen. Volontärer, konstnärer och publik kan mötas på samma krog efter en föreställning och diskutera. Den här unika stämningen vill vi ta vara på, säger Hangö Teaterträffs nyvalde ordförande Jonas Welander.

Läs hela artikeln genom att klicka på länken.
https://www.hbl.fi/artikel/generationsskifte-i-hango-teatertraffs-styrelse-3/

Posted by Hangö Teaterträff on

Ny styrelse

Hangö Teaterträff valde ny styrelse på höstmötet 23.10.

Till ordförande valdes Jonas Welander, övriga medlemmar Kira-Emmi Pohtokari, Anni Klein, Sinna Virtanen, Annina Blom, Tom Rejström och Rasmus Slätis.

Posted by Hangö Teaterträff on

Hangö Teaterträffs höstmöte

Välkommen till Hangö Teaterträffs Höstmöte söndagen den 23 oktober 2016 klockan 16.00.
Verandan, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors
Till mötet är alla gamla och nya medlemmar välkomna. Sprid budet!

Föredragningslista:
1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

6. verksamhetsplan, budget samt och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter

8. övriga ärenden

Vi bjuder på lite smått och gott.
Anmäl dig senast 20.10.2016
info(at)hangoteatertraff.org eller +358505849883
Kom ihåg att betala in din medlemsavgift. 15 € skriv som meddelande ”medlemsavgift”
Aktia: FI1040558420027756