MILJÖANSVAR

Hangö Teaterträff är en miljövänlig festival

Hangö Teaterträff strävar efter att vara en så hållbar festival som möjligt. Vi vill med alla möjliga medel motarbeta förorening, matsvinn och nedskräpning. Vi satsar på sortering av det skräp som förbrukas, hållbarare transport och mer ekologisk mat.

Vi beaktar även att Hangö är en kuststad vilket betyder att eventuella skräp kan hamna i Östersjön, vilket vi försöker motarbeta.

Vi stöder och uppmuntrar till enkla hållbara val som att samåka, ha med egen vattenflaska och inte använda engångsbestick och -tallrikar.

JÄMSTÄLLDHET

Hangö Teaterträff är en säker plats för alla

Hangö Teaterträff välkomnar alla för att njuta av festivalprogrammet i en positiv och respektfull stämning. Det är nolltolerans mot all sorts diskriminering och trakasseri. Om du blir utsatt eller vittnar olämpligt beteende, var i kontakt med festivalarrangörerna så ingriper vi omedelbart.