Med stöd av:

Svenska Kulturfondet, TAIKE – Centret för konstfrämjande, Sophie von Julins Stiftelse, Nygrens stiftelse, Goethe Institut Finnland, Konstsamfundet, Sparbankstiftelse Hangö, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål

I samarbete med:

Hangö stad
Svenska YLE