Med stöd av:

Svenska Kulturfondet, TAIKE – Centret för konstfrämjande, Sophie von Julins Stiftelse, Nygrens stiftelse, Goethe Institut Finnland, Hangö stad, Konstsamfundet, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål, Sparbankstiftelse Hangö

I samarbete med:

Svenska YLE