Online

She She Pop: KANON REMOTE

LÖRDAG 6.6.2020 kl. 17.30—19.00 & 20.00—21.30
0€
Språk: Svenska, finska, engelska, tyska, spanska

Under en pandemi blir teaterbesök avlägsna minnen som sakta bleknar bort. Tyska kollektivet She She Pop kan inte i denna situation visa sin Canon-föreställning till publiken, för den baserar sig på kroppsliga erfarenheter som formas mellan deltagarna. She She Pop ger ändå inte upp – genom fragmentariska berättelser trollar de fram oförglömliga teaterhändelser och framställer kvällens kanon, tillsammans med sin publik.

She She Pop byter till ett annat medium som är lika kortvarig som teater, om än inte lika offentlig: telefonsamtal mellan två människor. Hjälplinje eller hotline: Kanon Remote är inte en föreställning, den är en tjänst. Den som ringer får tala med en medlem av Kanon Remote-verkets team och höra om en väsentlig händelse inom scenkonst. Kanon har också plats för publikens egna berättelser och minnen.

Hur kan du delta i Kanon Remote?

  1. Välj språk. Alternativen är svenska, finska, engelska, tyska och spanska.
  2. Vänta tills hjälplinjen är i gång. Du kan ringa kl. 17.30-19 och 20-21.30.
  3. Ring till ett av numren och med lite lycka får du tag på en av artisterna. (Du är anonym.)
  4. Artisten beskriver ett speciellt minne hen har angående scenkonst eller teater.
  5. Du kan också beskriva ett minne - du behöver inte beskriva hela kvällen, fragment räcker bra.
  6. Föreställningarna som beskrivs i minnen skrivs ner på en lista som publiceras på Hangö Teaterträffs hemsida. Listan uppdateras genom hela kvällen!
  7. Vi glömmer nästan allt som inte berättas.

Kanon-listan uppdateras live här: http://hangoteatertraff.org/sv/nyheter/she-she-pop-s-kanon-remote-the-list

Svenska
040 811 2656
044 911 5753
044 938 3421
041 724 1333
044 927 9662
+46 729 366155

Finska
040 811 2656
044 911 5753
044 938 3421
044 927 9662
+46 729 366155

Engelska
041 317 3249
044 975 9683
044 977 3840

Tyska
041 317 3249
044 975 9683
044 977 3840

Spanska
041 724 1333

Ett samtal kostar ca. 0,23€/min. Samtalen räcker ca. 15 minuter, så ifall du inte får svar genast, prova ett annat nummer eller vänta i 15 minuter.

She She Pop är ett performancekollektiv som grundades på 90-talet, och dess medlemmar är Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf och Elke Weber, gruppens kreativa producent.

Gruppen består mest av kvinnor och de arbetar som ett kollektiv. Artisterna ser sig själva som författare, dramaturger och praktiker av sin scenkonst. Valet att inkludera sina självbiografier ä framförallt arbetets metod, inte dess ändamål.

She She Pop firade sin 25-årsjubileum 2018. Teatern HAU Hebbel am Ufer har varit deras delproducent och samarbetspartner från 2013 framåt.

Idé och koncept: Tatiana Saphir & She She Pop
Med: She She Pop, Per Ehrström, Sinna Virtanen, Salla Loper, Elmer Bäck, Annika Tudeer, Max Bremer
PR & kommunikation: ehrliche arbeit – freelance office for culture
Freelance kommunikationsstöd: Tina Ebert
Finansiell administratör: Aminata Oelßner
Företagsledning: Elke Weber
I samarbete med: She She Pop, HAU Hebbel af Ufer och Hangö Teaterträff
Med stöd av: Berlin Senate Department for Culture and Europe och Goethe-Institut Finnland
Bild: Benjamin Krieg