26. maj

HTT skrift: en ny nätpublikation

Bild: Patrick Fore

I år kommer Hangö Teaterträff att ge ut sin egen liten nätpublikation! Festivalen kommer att före och efter festivalen publicera essäer och artiklar vars författare reflekterar över samtiden ur teaterns synvinkel.

Stay tuned – världen mellan teater och text kommer snart att avslöja sina hemligheter!